Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace pro strávníky

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Od pondělí 9. 4. 2018 se z provozních důvodů budou vařit pouze obědy číslo 1.

Děkujeme za pochopení

 


Pravidla školního stravování ve školním roce 2017/2018

Zálohy na stravné pro školní rok 2017/2018 dle jednotlivých věkových skupin

1. věková skupina   7 - 10 let                      měsíční záloha 500 Kč

2. věková skupina   11 - 14 let                     měsíční záloha 540 Kč

3. věková skupina   15 a více let                  měsíční záloha 600 Kč

Strávník je dle vyhlášky zařazen do věkové skupiny podle věku, kterého dosáhne v období jednoho školního roku tj. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ VARIABILNÍ SYMBOLY A STANOVENOU VÝŠI ZÁLOHY.

 

Na měsíc září je možné uhradit stravné pouze bankovním převodem nejpozději do 20.8.2017.
Strávníkům je zajišťována strava na základě přihlášky ke stravování. Údaje uvedené v této přihlášce jsou zaevidovány do stravovacího systému.

Veškeré změny jste povinni včas oznámit.

Je velmi důležité dodržovat termín splatnosti a variabilní symbol platby.
Výdej obědů probíhá pomocí čipu, který si vyzvednete u vedoucí ŠJ. Záloha na nový čip činí 150,- Kč a hradí se také převodem samostatnou platbou pod přiděleným variabilním symbolem. V případě ztráty je potřeba si zakoupit nový čip do pěti pracovních dnů.

 

Placení stravného:

Bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě:

číslo účtu částka variabilní symbol konstantní symbol
  6397432/0800      podle věkové skupiny      evidenční č. strávníka    0308

 
Variabilní symbol dostanete v kanceláři u vedoucí ŠJ.
Poukázaná částka je záloha na průměrný počet dnů v měsíci. Datum splatnosti je nejpozději 20. den v daném měsíci na měsíc následující. Poslední platbu na školní rok 2017/2018 je nutné provést do 20 .5. 2018. Po této platbě zrušte trvalý příkaz.
Vyúčtování za školní rok 2017/2018 se bude provádět v červenci 2018 a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, které je uvedeno v přihlášce.

Odhlášky a změny druhu jídla si strávník provádí sám, nejpozději do 14.00 hodin minimálně jeden pracovní den předem prostřednictvím objednávkového terminálu umístěného před školní jídelnou nebo na internetových stránkách školy www.zsnamestimiru.cz, případně www.strava.cz.

Vstup z našich webových stránek v záložce škola-školní jídelna-online objednávání a jídelní lístek. Po přesměrování na server strava.cz v nabídce Přihlášení (vlevo nahoře) zapíšete do pole: Výběr jídelny: 3551

V případě náhlé neplánované nepřítomnosti má strávník možnost oběd na první den nepřítomnosti odhlásit mailem jidelna@zsnamestimiru.cz do 8.00 hodin. Pokud tak neučiní, má právo si vyzvednout první den nepřítomnosti oběd do vhodných nádob (vyhláška 107/2005 Sb., § 4 odst. 9). Pokud tak neučiní, oběd mu propadá bez náhrady.

Akce žáků a dlouhodobá nepřítomnost – žáci jsou povinni si oběd odhlásit sami prostřednictvím objednávkového terminálu nebo pomocí internetového přístupu.

V době prázdnin, případně ředitelského volna jsou žáci automaticky odhlášeni.

Strávník je povinen konzumovat oběd v prostoru školní jídelny (vyhláška 107/2005 Sb., § 2 odst. 7).

 

Výdej obědů

Obědy se vydávají od 11.40 do 13.40 hodin.

 

Kontakty

E-mail: jidelna@zsnamestimiru.cz

 

 

Informace pro strávníky