Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se koná 26. 4. 2018.

Časový harmonogram od 13.30 do 17.30 hodin.

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme jednu první třídu obsazenou max. 30 žáky. 

Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška č.1/2018 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci)

Školský obvod Základní škola, Liberec, nám. Miru 212/2 je č. 20. Naleznete ZDE.

Přijímány budou děti nar. od 1.9. 2011 do 31.8.2012, které se dostaví k zápisu do prvního ročníku ve stanoveném termínu.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

- vyplněnou žádost z elektronického přihlašování

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce, pokud vlastní občanský průkaz dítě, má tento doklad přednost před občanským průkazem zákonného zástupce.

- v případě, že trvalý pobyt dítěte se liší od bydliště zákonného zástupce je nutné potvrzení, které dokládá trvalý pobyt dítěte (Výpis z evidence obyvatel na SML)

Důležité sdělení:

Trvalé bydliště dítěte je zjišťováno dle evidence obyvatelstva. Výpis dětí z evidence ze spádové oblasti ZŠ nám. Míru 212/2 škola obdrží od SML těsně před zápisem. Pokud máte pochybnosti o trvalém bydlišti svého dítěte, je lepší přijít k zápisu již s výpisem z evidence obyvatel. Předejdete tím následným komplikacím.

Dokumenty typu kupní smlouvy, dokladu o vlastnictví nemovitosti apod. se nepovažují v tomto řízení za prokazatelné pro potvrzení místa trvalého pobytu uchazeče.

Občanský průkaz zákonného zástupce není dokladem o trvalém pobytu dítěte.

Ze zákona o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje výhradně ředitel základní školy, na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. V případě přijímání budou zohledněna následující kritéria, která naleznete ZDE.

Zápis proběhne podle Novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (provedeno vyhláškou č. 197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016) podle § 3a Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části, kde zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění školní docházky, a z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.

Odklad povinné školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37, odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, podané v době zápisu (tedy od 1. do 30. dubna) a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost). Nutné je předložit dvě doporučení k odkladu.

Losování

V případě nutnosti losování budou zákonní zástupci dítěte informováni prostřednistvím e-mailu dne 14. 5. 2018, kde budou uvedené veškeré podrobnosti.

Výsledky zápisu (přijetí nebo nepřijetí) budou zveřejněny 17. 5. 2018 na webových stránkách, kde bylo provedeno přihlášení k zápisu, dále na webových stránkách školy a ve vývěsce školy  formou registračních čísel (nikoli jmenovitě). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku bude zasláno poštou.

 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Dokumenty ke stažení
Kritéria pro zápis do 1. tříd PDF soubor 130.9 kB Stáhnout